Ontsteking Afstellen


Allereerst wordt het vliegwieldeksel, dat door 3 verende beugeltjes op zijn plaats wordt gehouden afgenomen.
Met de hand draait men het vliegwiel in een dusdanige stand dat de contactpunten zich geheel openen.
Op de as van het vliegwiel bevindt zich namelijk een excentrische nok welke via de onderbreker hamer voor het openen en sluiten van de contactpunten zorgt.
Met de onderbreker in een geheel open stand draait men schroef A los.


Contactpunthouder B kan nu op en neer bewogen worden en met een voelermaatje kan men nu de juiste afstand tussen de contactpunten instellen. (0.4 mm)
Schroef A daarna weer vast draaien.
Wanneer dit niet strikt noodzakelijk is, verdient het geen aanbeveling het vliegwiel te demonteren.
Om het openingstijdstip correct te krijgen moet je het vliegwiel lossen van de as.
(de centrale moer iets losdraaien, daarmee druk je vanzelf het vliegwiel los).
Zuiger in bovenste stand brengen (het zgn. dode punt).
Op de rand van het vliegwiel is een streep ingeslagen, terwijl zich in de spoelenplaat boven de bougiekabel een sleuf bevindt.
Draai het vliegwiel met de hand tot deze twee tekens zich recht tegenover elkaar bevinden met de zuiger in de bovenste stand.
Daarna de vliegwielmoer weer vastzetten. De contactpunten moeten zich nu 4 mm voordat de zuiger de bovenste stand bereikt heeft, gaan openen.
Ik zelf heb de ervaring dat de motor het beste loopt met een bougie van het type
NGK B7HS